የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ዕለት በከፊል ክፍት ሆነው ይውላሉ፣
/ Categories: News

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ዕለት በከፊል ክፍት ሆነው ይውላሉ፣

ዜና መግለጫ

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ዕለት በከፊል ክፍት ሆነው ይውላሉ፣

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ዕለት ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ከምርጫ ጋር የተያያዙ እና አጣዳፊ የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ለማስተናገድ በከፊል ክፍት  እንደሚሆኑ ተገለጸ።

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማለትም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በምርጫና በፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ ከምርጫ ጋር የተያያዙ አለመግባባቶችን ለመዳኘት በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት ከምርጫ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚመለከቱ በየደረጃው 26 ችሎቶችን አደራጅተው በነጻነት እና በገለልተኝነት ዳኝነት እየሰጡ ቆይተዋል።

በተመሳሳይም ሀገራዊው ምርጫ በሚካሄድበት ቀን የፍርድ ቤትን ውሳኔ የሚሹ ከምርጫ ጋር የተያያዙ የወንጀልና የፍትሐብሔር ጉዳዮችን ለማስተናገድ በከፊል ከፍት ሆነው የሚውሉ ይሆናል።

በዚሁ መሰረት በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በሁሉም ምድብ ችሎቶች የድሬዳዋ ምድብ ችሎትን ጨምሮ የምርጫ ችሎቶች እና አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አገልግሎት የሚሰጡ ይሆናል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በዋናው ፍርድ ቤት በልደታ ምድብ ችሎት እና በአራዳ ምድብ ችሎት ለምርጫ ጉዳዮች የተደራጁ ችሎቶች ክፍት ሲሆኑ በተመሳሳይ በፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሁለት የምርጫ ጉዳይ ችሎቶች ዝግጁ ሆነው የሚጠብቁ መሆናቸው ተገልጿል።

በሌላ በኩል በፌደራል ከፍተኛ እና መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በምርጫ ቀን ቀጠሮ ያላቸው ባለጉዳዮች በማግስቱ ማክስኞ ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ.ም የሚስተናግዱ ሲሆን ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ለባለጉዳዮች የሚስተናገዱበት ተለዋጭ የቀጠሮ ቀናት በፍርድ ቤቱ ዌብሳይት ላይ እና በአጭር የጽሁፍ መልዕክት (SMS) የሚገለጽ ይሆናል።

ፍርድ ቤቶች የሚቀርቡላቸውን ከምርጫ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች በነጻነትና በገለልተኝነት ለመዳኘት ያላቸውን ዝግጁነት በመግለጽ ህዝቡ ተረጋግቶ እንዲመርጥ፤ ችግር ሲያጋጥምም ወደ ፍ/ቤት እንዲያቀርብና የፍርድ ቤት ውሳኔን እንዲያከብር የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት መልዕክቱን አስተላልፏል።

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት

ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ.ም

አዲስ አበባ

Previous Article በፍትሃ ብሔር ፍርደ አፋጻጸም በሚታዩ ተግዳሮቶች እና ሊወሰዱ በሚገባቸው የማስትካከያ እርምጃዎች ላይ ምክክር ተደረገ
Next Article በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የፍትሐ ብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ትግበራ ማስጀመሪያ ውይይት ተካሄደ
Print
121

Documents to download