በፍትሐብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ላይ ለዳኝነት ዘርፉ ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ
/ Categories: News

በፍትሐብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ላይ ለዳኝነት ዘርፉ ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ

በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከዳኝነት ዘርፉ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ላላቸው ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በፍትሐብሔርጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ላይ በኢንተርኮንትኔንታል ሆቴል ነሐሴ 15 ቀን 2013 ዓ.ም የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ፡፡

በሥልጠናው የተሳተፉት ብዛታቸው 65 የሆኑ የፍርድ ቤቱ ረዳት ዳኞች፣ ሴክሬታሪዎች፣ የችሎት ፀሐፊዎች፣ ሬጅስትራሮች እና ዳታ ኢንኮደሮች ናቸው፡፡

ሥልጠናውን የሰጡት በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፕሬዚደንት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ቦጃ ታደሰ ሲሆኑ ሥልጠናውም በጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ጽንሰ-ሐሳብና መሠረታዊ መርሆዎች ላይ እንዲሁም በቅርቡ በጸደቀው የፌደራል ፍርድ ቤቶች የፍትሐብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 008/2013 ላይ ያተኮረ ነው፡፡

የሥልጠናው ዓላማ በቅርቡ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የጸደቀውን ይህን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል ከዳኞች በተጨማሪ ከመዝገብ እንቅስቃሴ ጋር ተያያዥነት ባላቸው የሥራ መደቦች ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች በመመሪያው ላይ በቂ የሆነ መረዳት እንዲኖራቸው በማድረግ ለመመሪያው ተግባራዊነት የሚጠበቅባቸውን የሥራ ድርሻ በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል ነው፡፡

የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠናው በፍትሐብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ዓላማና ግብ፣ በግልጽ ችሎት ዓላማና ግብ፣ በቀጠሮ ፖሊሲ፣ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደርን ተፈጻሚ ለማድረግ የተለያዩ አካላት ተግባር እና ኃላፊነት፣ በጉዳዮች እልባት የመስጫ የጊዜ ገደብ እና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው፡፡

ሥልጠናውን ተከትሎ ከተሳታፊዎቹ መመሪያውን ተግባራዊ ለማድረግ ተግዳሮት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ በተለይም በፍርድ ቤቱ ከሚገኙ ቢሮዎች አመቺነት፣ ከሥልጠና አስፈላጊነት፣ ባለድርሻ አካላት ከሚኖራቸው አስተዋጽኦ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን የተመለከቱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀርበዋል፡፡

ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት አቶ ቦጃ ታደሰ መመሪያውን ተግባራዊ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ክፍተቶች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ በመጥቀስ ችግሮች እየታዩ አስፈላጊው እርማት እንደሚደረግባቸው ገልጸው የአሠራር ቅልጥፍናን ሊገድቡ በሚችሉ እንቅፋቶች ላይ በሥራ ሒደት በጋራ ማሻሻያና ማስተካከያ እንደሚደረግባቸው አስረድተዋል፡፡

የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

Previous Article የፌደራል ዳኞች የሥነምግባር እና የዲሲፒሊን ክስ ሥነሥርዓት ደንብ ዓለም አቀፋዊ የዳኝነት መርሆዎችን መሠረት በማድረግ የተዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ
Next Article በፍርድ ቤቱ ለፍትሃ ብሔር ገዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ አተገባበር ምቹ ሁኔታ ያለ መሆኑ ተገለጸ
Print
316